Lịch học Yoga - GymLịch tập Yoga: khách hàng chọn 1 khung giờ phù hợp với thời gian của mình để đăng ký tập Yoga vào thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7 mỗi tuần.

• 5h15 - 6h30
• 6h00 - 7h15
• 9h00 - 10h15
• 14h - 15h15
• 18h00 - 19h15
• 19h30 - 20h45

Lịch tập Gym: khách hàng chọn 1 khung giờ phù hợp với thời gian của mình để đăng ký tập Gym vào tất cả các ngày trong tuần

• Giờ tự do
• 8h00 - 17h00